Algemene voorwaarden

 • LIFETIME GEZOND & VITAAL/MINDFULNESSINMAARSSEN.NL

  ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CURSUSSEN EN TRAININGEN

  1. AANMELDPROCEDURE

  1.1 Aanmelding is pas officieel ingediend na ontvangst van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier. 

  1.2 Aanmeldformulieren worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Inschrijving vindt plaats naar datum van ontvangst aanmeldformulier. Indien er een wachtlijst bestaat ontvangt u hierover bij aanmelding bericht.

  2. CURSUSDATA EN CURSUSLOCATIE

  2.1 Bij betaling is de deelnemer bekend en akkoord met de cursusdata en de cursusslocatie.

  2.2 De opleidingsdata en –locaties kunnen in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld door ziekte van docenten) worden verplaatst. De docenten zullen de deelnemers hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Bij onvoldoende deelnemers kan de cursus later starten of zelfs worden geannuleerd. In geval van annulering ontvangen deelnemers het betaalde cursusgeld retour.

  3. BETALING EN TARIEVEN

  3.1 De kosten van de cursus Mindfulness based stress reductie training bedragen €230,- per deelnemer, in 4 opeenvolgende maanden te voldoen (4 x €60,-), startende in de maand van de eerste lesdag. De kosten van de cursus Mindfulness vervolg Compassie training bedragen €230,- per deelnemer, in 4 opeenvolgende maanden te voldoen (4 x €60,-), startende in de maand van de eerste lesdag. 
  3.2 Voor betaling van het cursusgeld ontvangt de deelnemer een factuur op zijn naam zodra de inschrijving ontvangen is.

  4. ANNULERING

  4.1 Bij annulering tot twee weken is dit kosteloos. 4.2 Bij annulering binnen twee weken voor de start van de training wordt er 10% annuleringskosten in rekening gebracht. 4.3 Na aanvang dient het gehele bedrag betaald te worden. Restitutie is niet mogelijk.

  5. RESTITUTIE

  5.1 Bij absentie kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie. Met de trainer wordt gekeken of de les op een andere manier ingehaald kan worden.

  6. AANSPRAKELIJKHEID

  6.1 Lifetime Gezond & Vitaal aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de deelnemers en derden of anderszins door hen meegebrachte materialen gedurende de opleiding of anderszins verblijf van de deelnemers in de (les)lokalen .

  6.2 Lifetime Gezond & Vitaal is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de deelnemer overkomt tijdens of in verband met het volgen van een opleiding of training, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of haar docenten.

  April 2022